nnpc.net
当前位置:首页 >> 粤语字翻译大全 >>

粤语字翻译大全

广东话的微软拼音输入法及国语解释(好实用D) 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁...

"粤语字"???"翻译"? 粤语只有"借音字",也就是因为粤语口语有音无字,为了要以书面形式来表达出来,所以就借用同音的字表达出口语的音.具体什么意思要视语境而定.

乜嘢(什么事) 乜吖(什么吖) 咩吖(语境不同语有别)

生活、用品 起身(起床) 着(穿)除(脱)浪口(漱口) 飞发(理发) 电发(烫发) 洗面(洗脸)屙屎(大便)屙尿(小便) 闩门(关门) 熄灯(关灯) 水喉(水龙头)瞓觉(睡觉)食(吃) 食晏(吃午餐) 食烟(抽烟) 滚水(开水)煲(煮) ...

又想学粤语的亲吗,现在就来教教大家。基本语法 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什么(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友.) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁都得?) 哋(die)相当馀国语中的...

是不是广东人

整句话的意思是:杀了他那就不知道叛徒在哪里。那个盏,可以代表“即是”“那就”的意思。 代表赶快的意思,一般催促他人的时候就会叫对方“渣渣淋” 整句话的意思是:翻遍了都没有。匀晒就是全部,全都的意思。 原视频里说的是:你有无离谱D嘅啫,你...

翻译: 黑蒙蒙、黑萌萌。 黑------hak1,读第一声。同音字:勀, 氪, 潶 蒙------mung4,读第一声。同音字:朦, 罞, 儚 萌------mang1,在这里读第一声。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(...

字义和粤语一样 你好,可以用“百度翻译”、粤语词典、出国翻译官(安卓系统)、讯飞语音等翻译软件,支持语音和字义翻译发音。

读音:cóng 释义:水声,水流:~~。~流(水流)。 组词: 淙淙[cóng cóng] :流水的声音 淙凿[cóng záo] :冲击,侵蚀。 琤淙[chēng cóng] :犹琤琤。杰出貌。 石淙[shí cóng] :石上水流。亦指石上流水声。 泠泠淙淙[líng líng cóng cóng] ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nnpc.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com